Kwaliteit zonnepanelen

 

Zonne-energie is nog nooit zo populair in Nederland geweest.
Het levert de consument financieel voordeel op en het is steeds makkelijker te installeren. Het toenemende aanbod zorgt er echter voor dat de consument door de bomen het bos niet meer ziet. Het is voor de consument en ook voor de installateur bijna niet mogelijk om zelf de kwaliteit te beoordelen laat staan te controleren. Dat consumenten gecharmeerd zijn van een laag geprijsde – zeg maar gerust: goedkope – oplossing begrijpt iedereen. Alleen op prijs selecteren is heel riskant. Vaak is het toch dat de consument een aantal zekerheden moet inleveren.

Door het gebrek aan duidelijke eisen lijkt het erop dat Nederland een dumpmarkt wordt waarop producten worden afgezet die er allemaal wel hetzelfde uitzien, maar mindere kwaliteit leveren. Dit komt door het verkeerd toepassen van materialen die essentieel zijn voor de levensduur en opbrengst van energie. Een zonne-installatie moet vijfentwintig jaar of langer mee kunnen. Hoge kwaliteitsnormen zijn van essentieel belang. Een complete documentatie met bijbehorende onafankelijke keurmerken en een hoge kwaliteit van het product leveren alleen maar voordelen op, voor zowel de bedrijven zelf als mede de eindgebruikers.

Tot op heden zijn er heel weinig onafhankelijke consumenten rapporten over de kwaliteit of betrouwbaarheid op lange termijn van zonnepanelen, zodat het kopen van panelen een riskante en dure onderneming kan zijn. Zelfs een paneel dat er goed uit ziet voor de gemiddelde klant kan kleine defecten hebben in het lamineren of solderen van het paneel en na verloop van tijd microscheurtjes gaan vertonen of zelfs oververhit raken - die dure reparaties met zich mee brengen en of volledige vervanging nodig is.

Er zijn wel degelijk veel verschillen tussen de zonnepanelen ook al zien ze er voor sommige allemaal hetzelfde uit. Er zijn meerdere redenen voor underperformance of falen. In het bijzonder nu de industrie in een recessie zit, zie je op dit moment dat fabrikanten de besparingen zoeken in bijvoorbeeld goedkopere ( mindere kwaliteit) materialen die gevolgen hebben voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van het paneel op korte of lange termijn.

Daarnaast is de supply-keten niet transparant. Het is voor de koper niet duidelijk waar een module is vervaardigd, hoe het werd gemaakt en of de panelen in de productie met gecertificeerde materialen zijn geproduceerd.

Iedere verkoper beweert dat zijn zonnepanelen de beste zijn! Maar hoe kan men dit controleren als leek ? Als men dan kritische vragen gaat stellen kunnen de meeste verkopers hier niet op antwoorden. Wanneer een autoverkoper beweert dat zijn auto de beste is en men vraagt welke motor zit erin? Wat zou U zeggen indien de verkoper hier geen antwoord op kan geven...?

 

Tips voor de koop

1. Prijs versus kwaliteit
Als consument doet u er verstandig aan om u vooraf goed te laten informeren, want iedereen die overstapt op zonne-energie wil vanzelfsprekend maximaal rendement en lange termijn kwaliteit. Alleen selecteren op prijs is riskant, omdat dit niets zegt over het rendement van het systeem. Vraag daarom altijd na of systemen gekeurd zijn door onafhankelijke keuringsinstanties, wat wat kwaliteitscertificaten inhouden en op welke onderdelen er gekeurd is. Belangrijke certificaten voor zonnepanelen zijn het factory inspection certificaat, het PID-certificaat, waarbij getest is of panelen op lange termijn ook goed blijven presteren en de certificaten voor resistentie tegen sneeuwval, zout en ammoniak. Vraag ook aan het installatiebedrijf of zij opgeleid zijn in het plaatsen van zonnepanelen. Een systeem presteert namelijk beter als het op de juiste wijze is geïnstalleerd.

2. Garanties
Niet alleen de certificering is van belang. Het loont ook om bij de aanschaf kritisch naar de garantievoorwaarden te kijken. Een zonne-energiesysteem kanruim 30 jaar energie leveren, maar zijn er wel rendements- en kwaliteitsverschillen. Dit zie je in België waar de markt 10 keer zo groot is.Volgens brancheorganisatie PV Vlaanderen en keurinsinstituut KIWA is de kwaliteit van het meerendeel van de goedkopere panelen beneden de maat en kan de klant bij garantiekwesties nergens terecht. Garanties zijn alleen iets waard als je daadwerkelijk je garantie kunt claimen op het systeem en de onderdelen. En hier gaat het vaak mis.Veel zonnepanelen van buiten Europa worden direct door installateurs of handelaars geïmporteerd, die daarmee voor garanties, milieunormen en productaansprakelijkheid binnen de Europese regels worden aangemerkt als fabrikant. De onderdelen worden doorgaans in diverse landen ingekocht zodat een consument, als een handelsmaatschappij omvalt, zelf verhaal moet halen. Dit risico bestaat bijvoorbeeld ook bij verschillende aanbieders van collectieve inkoopacties in Nederland.

3. Systeem onderdelen
Een zonne-energiesysteem bestaat uit verschillende onderdelen. Een van de factoren die de energieopbrengst beïnvloeden is de mate waarin de afzonderlijke onderdelen (panelen, omvormer en montagemateriaal) van het systeem op elkaar afgestemd zijn. Een andere belangrijke factor is de kwaliteit van het glas, waarmee de zonnestralen opgevangen worden. Bijvoorbeeld antireflectieglas absorbeert meer licht dan standaard glas. Dit antireflectieglas maakt zonnepanelen zeer geschikt voor het Nederlandse klimaat en verhoogt de opbrengst tot 6 procent op jaarbasis.

4. Esthetiek
Lang niet iedereen weet welke mogelijkheden er tegenwoordig allemaal zijn bij de aanschaf van zonnepanelen. Ook esthetisch gezien dienen zich steeds meer mogelijkheden aan, zoals zwarte panelen en dak-geïntegreerde systemen. Ervaren, opgeleide installateurs kunnen de consument hierover goed informeren.

 

Waarop letten?

Er zijn verschillende manieren om de fabricagekosten te drukken. In de eerste plaats de cellen. Een zonnepaneel is opgebouwd uit zonnecellen. Er bestaan ongeveer 20 grote fabrikanten van zonnecellen. De kwaliteiten van zonnecellen wordt weergegeven door gradaties. De top A cellen. ( 18 verschillende gradaties). tot low A...top B tot low B en C's. Zonnecellen top A's hebben een hogere efficiëntie, degraderen minder snel in de tijd en gaan veel langer mee, Er bestaan zelfs fabrikanten die beschadigde cellen opkopen en hiervan nieuwe zonnepanelen maken. Niet zichtbare micro-cracks in zonnecellen kunnen een belangrijke invloed hebben op de efficiëntie en levensduur van de zonnecellen. Shunts (lage efficiëntie gebieden) en donkere gebieden in een zonnecel zijn tevens een bepalende factor in de kwaliteit ( en prijs ) van uw zonnecel.

Lamineren
Een veel gebruikte manier om de kosten te drukken is het lamineren van panelen: het aanbrengen van de beschermende folie over de zonnecellen is een tijdrovend proces. Het laminaat moet namelijk voldoende tijd krijgen om uit te harden. Als je die tijd voor het lamineren verkort dan verlaag je de productiekosten, maar de panelen gaan na enige jaren delamineren. Dat kan de levensduur natuurlijk negatief beïnvloeden. Een andere truc die fabrikanten kunnen gebruiken is besparen op onderdelen zoals de contactdozen. Je hebt daar nu eenmaal verschillen in kwaliteit die zich vertalen in prijs, maar ook in levensduur. Goedkopere, hardplastic contactdozen kunnen eerder kapot gaan, wat betekent dat je in de loop van de 25 tot 30 jaar dat de panelen meekunnen toch te maken hebt met opbrengstverlies en herstelkosten.” Daarnaast kunnen fabrikanten inferieure backside folies toepassen en verschillende galsplaten welke een verschillende opbrengst kunnen geven. Bijvoorbeeld antireflectieglas absorbeert meer licht dan standaard glas.

Nominaal vermogen
“Tot slot, en dit is iets dat toch meer voorkomt dan je zou denken, is het de vraag wat het werkelijke nominale vermogen is van elk geproduceerde zonnepaneel. In de fabriek wordt namelijk een zogenaamde flashtest uitgevoerd: met een soort flitser wordt gemeten wat het vermogen is van een paneel. Maar die test moet ook reproduceerbaar zijn en dus moeten de omstandigheden ‘genormaliseerd’ zijn. En in de fabriek zijn die omstandigheden gemakkelijk te beïnvloeden. Hier is eigenlijk geen wereldwijde controle op. Ook de Tüv of Iso gecertificeerde panelen kunnen daardoor een lager vermogen hebben dan wat er beloofd wordt. Goedkopere panelen hoeven niet per se slechtere panelen te zijn zijn. Maar de kans dat er aan een paar knoppen is gedraaid die voor de eindgebruiker niet een twee drie te zien zijn, is groot. Nog los van het gegeven dat er in de leveringsketen verschrikkelijk veel tussenpersonen een rol kunnen spelen.

Kiwa-certificering
Dan is er uiteraard nog steeds het probleem dat teveel aanbieders beweren het beste product tegen de laagste prijs te hebben etc .
Om kwaliteit te beoordelen heb je o.a een onafhankelijk test instituut nodig die modulen uit de ‘ normale’ productie halen en deze op verschillende aspecten test. Naast TUV heeft Kiwa (een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering als haar kernactiviteit heeft) hiervoor een aantal testen ontwikkeld. Dit wordt ondersteund met inspectie, keuring, technology, training en data services. Kiwa is een National Certification Body voor fotovoltaïsche systemen volgens het wereldwijd erkende IECEE–CB schema.

Kiwa wil de komende tijd meer bedrijven en particulieren informeren over de verschillen in zonnepanelen zodat gebruikers beter het onderscheid kunnen maken. KIWA heeft een test waarmee wordt aangetoond of zonnepanelen en omvormers wel aantoonbaar aan de strenge eisen voor levensduur en veiligheid voldoen. Met andere woorden, Gaat uw investering werkelijk datgene opbrengen wat u ervan verwacht?

Kiwa heeft een register gelanceerd waarin producenten en leveranciers van zonnepanelen en omvormers hun producten kunnen laten opnemen als deze producten aantoonbaar voldoen aan de gestelde eisen. Eindgebruikers kunnen in dit register zien of aangeboden zonnepanelen en omvormers inderdaad doen wat ze moeten doen; op een milieuvriendelijke en veilige manier kostenbesparende energie leveren. Vanaf maart 2013 staan ook de montagesystemen in het register.
Door de subsidie op zonnepanelen die de Nederlandse overheid ter beschikking heeft gesteld, beleeft de Nederlandse markt van zonnepanelen een piek. Intensief onderzoek heeft echter uitgewezen dat ongeveer de helft van de producten die op de Nederlandse markt in omloop zijn, niet aantoonbaar voldoen aan regelgeving. Met als risico voor de consument dat zijn zonnepaneel of omvormer niet de verwachte levensduur van 20 jaar haalt, en dat de geleverde energie geen winst voor het milieu en portemonnee heeft opgeleverd. Om je als producent of leverancier te onderscheiden op de markt biedt Kiwa u de mogelijkheid om uw producten of systemen te laten opnemen in het register.
Via het register wordt zichtbaar welke aanbieders daadwerkelijk kunnen bewijzen goede materialen te hebben toegepast en dat bij beheerste processen. Juist bij producten als zonnepanelen en omvormers betalen de omvangrijke activiteiten rond kwaliteitsbeheersing zich terug. Vaak pas zichtbaar na een paar jaar en daarom zie wij veel toegevoegde waarde in het zonneregister.”

 

Duurzaam

Nefit kiest voor duurzaam.

Lees over onze visie